घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

एईसी - प्रारंभिक साक्षरता

22 मार्च @ 5:00 बजे - 7:00 बजे

तारिफा पाठक र कथाकारहरूसँग प्रारम्भिक साक्षरता

विस्तृत विवरण

मिति:
मार्च २२
समय:
साँझ ५:०० बजे - ७:०० बजे

आयोजक

नर्थसाइड परिवार केन्द्र
फोन
(412) 766-3860